Ceník prací
a dopravy

Práce

Standardní hodinová sazba 280–300 Kč

Cena za 1 hodinu práce se může lišit dle druhu a náročnosti vámi zadané práce.

Doprava

Výjezd po Praze 250 Kč
Výjezd mimo Prahu 350 Kč

Cena dopravy po Praze je stanovena paušálně. K ceně za dopravu se navíc připočítává jízda pro materiál potřebný k práci.