Ceník prací
a dopravy

Práce

Standardní hodinová sazba 200–250 Kč

Cena za 1 hodinu práce se může lišit dle druhu a náročnosti vámi zadané práce. Na ceně prací je množno se domluvit a stanovit si cenu předem.

Doprava

Výjezd po Praze 200 Kč
Výjezd mimo Prahu cena dohodou

Cena dopravy po Praze je stanovena paušálně. Mimo Prahu je cena za výjezd stanovena dohodou.

K ceně za dopravu se navíc připočítává jízda pro materiál potřebný k práci. Na ceně za dopravu se je možno domluvit stejně jako v případě účtování ceny prací.